X Festival de Teatro Amateur de Alegria-Dulantzi
2016ko X Antzerki Jaialdia Amateur

PRECIOS

General
Representación: 3,00€
Acto final: 1,00€
Abono:20,00€
Con derecho a reserva de butaca

Especial
Niños y Jóvenes(hasta 20 años), mayores 65 años yparados/as: 1, 50€
Acto final: 1,00€
Abono:10,00€
Con derecho a reserva de butaca

ENTRADA ESPECIAL

Para acceder a la sala con entrada especial será imprescindible enseñar el documento justificativo correspondiente. Si no es así se pagará la diferencia antes de acceder a la sala

VENTA DE ENTRADAS
En servicio de Información
Anticipada: Desde el 24 de Octubre

Taquilla: Una hora antes de cada representación

PREZIOAK

Orokorra
Antzezpena: 3,00€
Amaiera Jaia: 1,00€
Abonamendua: 20,00€
Butaka erreserbatzeko eskubidearekin

Berezia
Haur eta Gazteak(20 urterarte), 65 urtetik gora eta langabezian: 1, 50€
Amaiera Jaia: 1,00€
Abonamendua: 10,00€
Butaka erreserbatzeko eskubidearekin

SARRERA BEREZIAK

Sarrera bereziekin sartzeko derrigorrezkoa da DOKUMENTOAK erakustea bestela diferentzia ordaindu beharko da aretora sartu aurretik.

SARRERA SALMENTA

Informazio Zerbitzuan
Aldez aurrekoa: Urriaren 24tik aurrera.

Lehiatilan: Antzezpena hasi baino ordu bat lehenago

Ediciones anteriores: